NYY

NamePositionTeamWARSalaryXVAL
1Ivan NovaPNYY3.54$575,600$10,044,399
2Brett GardnerOFNYY4.22$2,850,000$9,810,000
3Robinson Cano2BNYY7.61$15,000,000$7,830,000
4David RobertsonPNYY2.42$3,100,000$4,160,000
5Adam WarrenPNYY1.21$500,000$3,129,999
6Francisco CervelliCNYY0.83$515,350$1,974,650
7Vidal NunoPNYY0.73$490,000$1,700,000
8Jayson NixSSNYY0.79$900,000$1,469,999
9Preston ClaibornePNYY0.35$490,000$560,000
10Chris StewartCNYY0.18$515,100$24,899
11Lyle Overbay1BNYY0.16$490,000-$9,999
12Brett MarshallPNYY0.06$490,000-$309,999
13Corban Joseph1BNYY-0.01$490,000-$519,999
14Shawn KelleyPNYY0.03$935,000-$844,999
15David PhelpsPNYY-0.14$512,425-$932,425
16Alberto GonzalezPNYY-0.1$750,000-$1,050,000
17David Adams3BNYY-0.19$490,000-$1,059,999
18David HuffPNYY-0.22$493,600-$1,153,599
19Boone LoganPNYY0.65$3,150,000-$1,199,999
20Brennan BoeschOFNYY0.01$1,500,000-$1,470,000
21Joba ChamberlainPNYY-0.04$1,875,000-$1,994,999
22Mike ZagurskiPNYY-0.51$490,000-$2,019,999
23Brendan RyanSSNYY0.36$3,250,000-$2,170,000
24Ichiro SuzukiOFNYY1.42$6,500,000-$2,240,000
25Luis Cruz3BNYY-0.62$505,000-$2,364,999
26Travis HafnerDHNYY-0.14$2,000,000-$2,420,000
27Fernando MartinezOFNYY-0.65$493,000-$2,443,000
28Austin RomineCNYY-0.67$490,000-$2,499,999
29Mariano RiveraPNYY2.42$10,000,000-$2,740,000
30Hiroki KurodaPNYY3.94$15,000,000-$3,179,999
31Brent Lillibridge3BNYY-0.86$750,000-$3,330,000
32Andy PettittePNYY2.47$12,000,000-$4,589,999
33Eduardo NunezSSNYY-1.50$533,300-$5,033,300
34Mark Reynolds1BNYY-0.27$6,000,000-$6,810,000
35Phil HughesPNYY-0.74$7,150,000-$9,369,999
36Alfonso SorianoOFNYY2.36$18,000,000-$10,919,999
37Curtis GrandersonOFNYY1.14$15,000,000-$11,579,999
38Kevin Youkilis3BNYY-0.18$12,000,000-$12,539,999
39Derek JeterSSNYY-0.71$17,000,000-$19,129,999
40Vernon WellsOFNYY-0.25$21,000,000-$21,750,000
41CC SabathiaPNYY0.26$23,000,000-$22,220,000
42Mark Teixeira1BNYY-0.25$22,500,000-$23,250,000
43Alex Rodriguez3BNYY0.28$28,000,000-$27,160,000
XVAL represents the amount of excess value produced by a player. It is not simply the value the player has produced, but it is the value they have produced above & beyond (or in some cases below) what they have been paid. It is derived from calculating the total value produced by a player (WAR * Win Value) then subtracting the amount of salary the player has been paid through that given point in the season. For a more detailed definition visit our blog post: What is XVAL?
WAR (Wins Above Replacement) is a baseball statistic that represents how many more wins a player would give a team as opposed to a "replacement level", or minor league/bench player at that position.